Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

weakdarkoralias
weakdarkoralias
2131 8e19
Reposted fromflorentte florentte viaalliwantisyou alliwantisyou
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viaalliwantisyou alliwantisyou
weakdarkoralias
8283 d65a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
weakdarkoralias
7545 4035
Reposted fromiamstrong iamstrong viaalliwantisyou alliwantisyou
weakdarkoralias
weakdarkoralias

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
weakdarkoralias
9877 55ec 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
2232 02fc 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
4635 7de0
weakdarkoralias
#483
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
weakdarkoralias
7311 ed5a 500
Reposted fromkoprobo koprobo viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
weakdarkoralias
2974 1c17
weakdarkoralias
weakdarkoralias
Dużo czasu spędzasz samotnie, prawda?
– Owszem.
– Co się złego zdarzyło?
– Byłem już chory na długo przedtem, nim mnie poznałaś.
– A teraz też jesteś?
– Nie.
– No to co się stało?
– Nie lubię ludzi.
– Myślisz, że to jest w porządku?
– Pewnie nie.
– A zaprosisz mnie któregoś wieczoru do kina?
– Może.
— Ch.Bukowski
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viamartulla martulla
weakdarkoralias
weakdarkoralias
weakdarkoralias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl